5 предимства на инвестиционното злато

5 предимства на инвестиционното злато

Златото представлява специфичен вид химичен елемент, който поради своята рядкост и определени исторически събития е определен като благороден метал. Не всеки предмет със съдържание на злато обаче, има инвестиционен характер. Инвестиционно е само онова злато, което отговаря на определени условия и характеристики.

По правило се смята, че само златните монети, сечени след 1800-та година и представляващи разменна валута, златните плочки и златните кюлчета, 99.5% от чиито състав е чисто злато, разполагат с инвестиционна природа. Не е нужно да сте опитен предприемач или играч на финансовите пазари, за да сте наясно, че златото е една от най-добрите инвестиции, които можете да направите.

Но във времена, в които инвестиционното злато става все по-търсено поради ред икономически причини, е редно да обясним защо то превъзхожда голяма част от останалите видове активи.

Златото е един от най-добрите активи в условия на инфлация

В момента се намираме в точно такива икономически условия. Най-неприятното е, че инфлацията е растяща. Парите се обезценяват с висока скорост, с което се стопяват и спестяванията на хората. В подобни смутни времена златото представлява изключително сигурна инвестиция, с която можете да ги защитите.

Защо обаче да не предпочетем акциите в условия на инфлация? В състояние на инфлация се наблюдава сериозна нестабилност на пазара с акции, докато златото разполага с относително стабилна цена. В много случаи дори в такива икономически условия тя може да се покачи, тоест да успеем не само да запазим спестяванията си, но и да излезем на печалба.

Златото притежава висока ликвидност

От всички останали активи, златото притежава една от най-високите стойности на ликвидност. Какво означава това? Това означава, че инвестиционно злато може както да се купи, така и да се продаде лесно. С други думи, наблюдавайки покачващата се инвестиция със сериозна скорост, вие ще можете да реагирате навреме, за да съхраните спестяванията си.

Едновременно с това, при спешна нужда от средства, както и ако искате да спечелите пари отгоре при покачване на цената на благородния метал, продажбата на инвестиционното злато се осъществява бързо и лесно.

Златото осигурява стабилност за целия инвестиционен портфейл

Когато разполагате с по-широк инвестиционен портфейл и в него има и други типове активи – например, постоянно променящи цената си акции – златото е отличен метод за регулация на стабилността му. Финансовите анализатори са категорични, че когато разполагате със златни активи, общата работа на инвестиционния портфейл значително се подобрява. От тук финансовият риск спада, а възможността за печалба се покачва.

Боравенето с този актив не е съпътстван с трудности

Да купувате и продавате акции на финансовия пазар изисква предварителна подготовка, знания, а напоследък и технически умения. Всичко това може да разколебае начинаещия в инвестициите.

При златото нещата са максимално опростени. Покупката на злато става бързо и лесно. След като я осъществите, вие вече физически го притежавате и имате единствено задължението да му осигурите безопасни условия за съхранение. По този начин вие не сте ограничени само да продавате, но дори и да разменяте вашия актив по всяко удобно и желано от вас време.

Всеки брокер и финансова къща  изкупува златни и сребърни продукти и няма да се затрудните да направите своя избор дори да имате много изисквания и предпочитания. Освен това, инвестиционното злато е освободено от ДДС в рамките на ЕС.

Изисква се минимална първоначална инвестиция

Всъщност, ваше лично е решението колко да инвестирате първоначално в злато. Този актив е достатъчно гъвкав в това отношение. Не е нужно да разполагате с много средства, за да се сдобиете с инвестиционно злато. В същото време, когато имате нужда да защитите по-голяма сума спестявания, никой няма да ви ограничи в горния и праг при инвестирането ѝ в златни кюлчета, монети или плочки.