Проблеми и смяна на жило за ръчна спирачка

Днес статията е посветена на автомобилната тематика и имаме за цел да хвърлим повече светлина върху въпроса, свързван с вторичната спирачна система при превозните средства. Твърдо вярваме в убеждението, че всеки шофьор следва да разполага с подробна информация относно важните компоненти, елементи и системи на колата. Безспорно едни от най-важните от тях са спирачките – днес ще си поговорим конкретно за вторичната спирачна система и така важния неин елемент – жило за ръчна спирачка.

Какво представлява вторичната спирачна система и каква е ролята на това жило за ръчна спирачка?

Първична спирачна система наричаме онази, с която боравим, докато шофираме, посредством използването на спирачния педал. Тя служи за намаляне на скоростта или цялостното спиране на автомобила от движение. Съществува обаче още една, не по-малко важна спирачна система – вторичната.

Нейната същност е да блокира задните колела на превозното средство, когато то е паркирано на наклонена повърхност, с цел избягване на последващи инциденти. Сами виждаме, че е немислимо един автомобил да не е снабден с такава система.

Свръзката между лоста на спирачката и дисковите накладки на задните колела се осъществява посредством жило за ръчна спирачка. Доброто му състояние гарантира правилната работа със спирачния лост – успешното активиране на тази спирачна система е пряко обвързано именно със здравото жило за ръчна спирачка. В същността си то представлява метална оплетка, обгърната от гума или шлаух с цел защита.

Какви проблеми биха могли да възникнат при жило за ръчна спирачка?

На първо място следва да упоменем, че всяко жило за ръчна спирачка изисква щателни и ежегодни проверки с профилактична цел, за да се противодейства на проблема още на ранен етап – по този начин шофьорът ще си спести редица неприятности в последстие, ако вторичната спирачна система откаже в неподходящ момент.

Всяко жило за ръчна спирачка би могло да се разтегли в следствие от честата експлоатация или да се скъса – признаците за това са невъзможност да се борави със спирачния лост. Задните колела на автомобила няма да се блокират при тези случаи и спирачната система става неефективна. Жило за ръчна спирачка би могло да се скъса и докато колата е паркирана с блокирани задни колела. Ако е на наклон, то това би довело до сериозни щети. Ето защо е важно често да се доверяваме на професионалисти, които да следят за състоянието на този елемент.

Също важно е да се следи и състоянието на гуменото уплътнение на всяко жило за ръчна спирачка. При спукване или скъсване, е възможно навлизането на вода при жилото – в студените зимни месеци това благоприятства замръзването на частта, което отново прави вторичната спирачна система неефективна и неизползваема.

Ако забележите трудности в боравенето със спирачния лост, се отправете скоро към автосервиз, където професионалистите да проверяват състоянието на вашето жило за ръчна спирачка https://mikrondocev.com/portfolio-view/жило-за-ръчна-спирачка/ и, ако се налага смяна, тя да бъде направена възможно най-скоро. Предвид важната функция, която изпълнява, както и местонахождението му в атомобила, не ви съветваме сами да се опитвате да отремонтирате жило за ръчна спирачка. Доверете тази дейност на специалистите – те бързо и качествено ще извършат услугата за вас и съвсем скоро ще сте обратно на пътя с превозно средство в изправно състояние.