Проблеми и смяна на жило за ръчна спирачка

Днес статията е посветена на автомобилната тематика и имаме за цел да хвърлим повече светлина върху въпроса, свързван с вторичната спирачна система при превозните средства. Твърдо вярваме в убеждението, че всеки шофьор следва да разполага с подробна информация относно важните компоненти, елементи и системи на колата. Безспорно едни от най-важните от тях са спирачките – днес ще си поговорим конкретно за вторичната спирачна система и така важния неин елемент – жило за ръчна спирачка.

Какво представлява вторичната спирачна система и каква е ролята на това жило за ръчна спирачка?

Първична спирачна система наричаме онази, с която боравим, докато шофираме, посредством използването на спирачния педал. Тя служи за намаляне на скоростта или цялостното спиране на автомобила от движение. Съществува обаче още една, не по-малко важна спирачна система – вторичната.

Нейната същност е да блокира задните колела на превозното средство, когато то е паркирано на наклонена повърхност, с цел избягване на последващи инциденти. Сами виждаме, че е немислимо един автомобил да не е снабден с такава система.

Свръзката между лоста на спирачката и дисковите накладки на задните колела се осъществява посредством жило за ръчна спирачка. Доброто му състояние гарантира правилната работа със спирачния лост – успешното активиране на тази спирачна система е пряко обвързано именно със здравото жило за ръчна спирачка. В същността си то представлява метална оплетка, обгърната от гума или шлаух с цел защита.

Какви проблеми биха могли да възникнат при жило за ръчна спирачка?

На първо място следва да упоменем, че всяко жило за ръчна спирачка изисква щателни и ежегодни проверки с профилактична цел, за да се противодейства на проблема още на ранен етап – по този начин шофьорът ще си спести редица неприятности в последстие, ако вторичната спирачна система откаже в неподходящ момент.

Всяко жило за ръчна спирачка би могло да се разтегли в следствие от честата експлоатация или да се скъса – признаците за това са невъзможност да се борави със спирачния лост. Задните колела на автомобила няма да се блокират при тези случаи и спирачната система става неефективна. Жило за ръчна спирачка би могло да се скъса и докато колата е паркирана с блокирани задни колела. Ако е на наклон, то това би довело до сериозни щети. Ето защо е важно често да се доверяваме на професионалисти, които да следят за състоянието на този елемент.

Също важно е да се следи и състоянието на гуменото уплътнение на всяко жило за ръчна спирачка. При спукване или скъсване, е възможно навлизането на вода при жилото – в студените зимни месеци това благоприятства замръзването на частта, което отново прави вторичната спирачна система неефективна и неизползваема.

Ако забележите трудности в боравенето със спирачния лост, се отправете скоро към автосервиз, където професионалистите да проверяват състоянието на вашето жило за ръчна спирачка и, ако се налага смяна, тя да бъде направена възможно най-скоро. Предвид важната функция, която изпълнява, както и местонахождението му в атомобила, не ви съветваме сами да се опитвате да отремонтирате жило за ръчна спирачка. Доверете тази дейност на специалистите – те бързо и качествено ще извършат услугата за вас и съвсем скоро ще сте обратно на пътя с превозно средство в изправно състояние.