събаряне на сгради

Демонтаж или събаряне на сгради: какво да изберем?

На всеки собственик на конструкции, рано или късно, му се налага да предприеме операцията по събаряне на сгради.


Доколко, обаче, това крайно и финално решение е най-подходящото? Съществуват ли ситуации, в които би могло да се прибегне до другата алтернатива – демонтажа? 

В днешната статия решихме да направим една своеобразна съпоставка между събарянето и демонтажа на сгради. Заедно ще откроим основните разлики между двете и ще хвърлим малко светлина относно кога е за предпочитане да използваме единия метод и кога – другия.

Какво представляват двата метода?

Събарянето на сгради, по същество, представлява цялостното и често едновременното унищожаване на цялостта на сградата. Този метод е окончателен – прилага се в случаите, в които искаме да унищожим дадена конструкция без оглед на запазване на каквито и да е било части или елементи от нея. Предпочитан и бърз начин да се случи това често е имплозията – залагането на взривни вещества на ключови места в структурата. Чрез детонация се унищожават носещите колони и сградата се срутва.

При демонтажа на сграда е характерно поетапното отнемане или премахване на части от самата конструкция. Често това отделяне на елементи представлява „обратно строене“ – следват се моделите на изграждане на сградата. Първо се отстраняват частите, които са били монтирани последно.

Съществуват два вида демонтаж на сгради:

Селективното разрушаване е метод, при който непосредствено преди встъпването към цялостен демонтаж, се отстраняват всички ценни и необходими материали, елементи и суровини, които имат висока стойност. Това обикновено включва врати, осветителни тела, уреди, паркети и ламинати, шкафове, прозорци, плотове.

Цялостното разрушаване се прилага тогава, когато е наложително цялостното премахване на даден обект. Двете операции биха могли да се съчетаят – първо да се отстранят всички ценни и необходими елементи, а, след това – да се пристъпи и към основното събаряне.

Изключително голям процент от елементите, които влизат в състава на една сграда, биха могли да се използват повторно или да се рециклират. Това включва пирони, бетон, тръби, окабеляване. Добре е голяма част от тях да бъдат изведени от сградата предварително и запазени.

При такива случаи обикновено времето е определящият фактор, който се взима под внимание и решава по-нататъшните действия. Ако разполагате с достатъчно време, заложете на селективното разрушаване, за да запазите възможно най-много материали и елементи, които биха могли да се използват повторно.

Вашият коментар