Ниските цени на счетоводни услуги са по-голям проблем, отколкото мислим

Ниските цени на счетоводни услуги са по-голям проблем, отколкото мислим

Ако трябва да започнем с добрата новина, то това ще е безспорно фактът, че се отбелязва ръст в създаването на все повече нови малки и средни бизнеси. И докато това е повече от добро положение, говорейки за развитието на икономиката, следва да упоменем друга важна зависимост, произтичаща от това – създава се все по-голяма конкуренция в сферата на така необходимите счетоводни услуги. В днешната статия решихме да разгледаме по-обстойно този въпрос и да онагледим тенденциите, касаещи стремглавото падане на цените на предлаганите услуги.

Можем ли да кажем, че това е проблем?

Задължителните счетоводни услуги и цените, които сме склонни да заплатим

Всеки знае, че работещият и действащ бизнес би бил немислим без воденето на счетоводство. Необходимостта от счетоводни услуги е повече от задължителна – едва ли има нужда подробно да се спираме на този въпрос. Доверяването на счетоводни услуги, които изцяло и детайлно да покриват вашите изисквания, е от ключово значение за вашия бизнес. Голямото търсене предполага и голямо предлагане – от тази гледна точка сте облагодетелствани, тъй като имате голям избор от счетоводни услуги. Добрата практика е да проучите пазара и да изберете онзи вариант, който в най-пълна степен ще отговори на нуждите на вашия бизнес.

Възниква, обаче, един казус, който не е никак за подценяване – голямата конкуренция в сферата на професионалните счетоводни услуги предполага стремглаво понижаване на цените. Борбата за клиенти е безмилостна и счетоводните къщи често са принудени да занижават прекомерно цените си, за да са конкурентноспособни. Това, обаче, често води и до занижаване на услугата – ниските цени не биха могли да осигурят добре обучен и квалифициран персонал, обучения и семинари, пълно и максимално ефективно предлагане на услугата.

Този казус важи с особена сила за територията на София и предлаганите счетоводни услуги там. Обяснението за това е съвсем просто – големият град предполага откриването на нови бизнеси, които повишава търсенето. Паралелно с това се откриват все повече и повече счетоводни фирми, които следва да се борят за своите бъдещи клиенти.

Трябва ли специалистите по счетоводни услуги да намалят цените си?

Бихме казали, че наличието на конкуренция принуждава експертите по счетоводни услуги да понижават цените си, но, все пак, бихме казали, че не е препоръчително да се пада под определен минимум, независимо колко наситен е пазарът. Твърде ниската цена не оправдава осъществяването на качествени счетоводни услуги, а както знаем, те са от съществена важност за успешния бизнес. Добрата новина е, че все повече собственици на бизнес осъзнават това и са склонни да заплащат повече с цел получаване на по-качествени и стабилни счетоводни услуги.